Wykonujemy montaże

  • hal magazynowych, produkcyjnych,
  • konstrukcji mostowych,
  • rurociągów,
  • wież i masztów stalowych,
  • kominów stalowych,
  • zadaszeń,
  • balustrad,
  • kładek dla pieszych

Montaż konstrukcji stalowych to jeden z końcowych etapów procesu budowlanego który ma  na celu realizację stanu surowego obiektu.