Wykonujemy między innymi demontaż/rozbiórkę

  • hal i magazynów
  • linii przemysłowych, produkcyjnych,
  • kotłowni, kominów,
  • rurociągów,
  • silosów,
  • kontenerów,
  • maszyn stalowych.

Każdy obiekt , konstrukcja wymaga indywidualnego podejścia do usługi demontażu. Nie chodzi tylko o sposób przeprowadzenia prac, ale również o rodzaj zastosowanego sprzętu. Nie każdy obiekt zdemontujemy wyłącznie używając narzędzi ręcznych. Do wielu konstrukcji konieczne jest zastosowanie odpowiednich  maszyn.

Sposób i plan prowadzenia rozbiórki w każdym przypadku ustalamy indywidualnie, w oparciu o przeprowadzoną wizje lokalną. Na tej podstawie dobieramy optymalny, pod względem bezpieczeństwa, czasu i kosztów, sposób rozbiórki.