Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu, zgodnie ze swoją definicją, oznacza procesy i działania w zakresie produkcji, które dotyczą przede wszystkim zapewniania odpowiedniej infrastruktury technicznej (maszyny, instalacje). Działania te muszą zapewnić jej prawidłową eksploatację.

Jest to, między innymi, prowadzenie spisu całkowitego asortymentu zakładu, ale też zlecanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn oraz innych urządzeń. Do takiego pracownika należy obowiązek natychmiastowego usuwania awarii i dbania o odpowiednie działanie maszyn. Istotne jest także dbanie o optymalny stan zapasów i zarządzanie częściami zamiennymi. Dział ten musi cały czas analizować całe przedsiębiorstwo, ponieważ w dużej mierze od niego zależy efektywność produkcji. Ważne jest także zarządzanie zużyciem mediów i realizacja strategii utrzymania ruchu narzucona przez pracodawcę.

Jak można się domyślić, utrzymanie ruchu jest w przedsiębiorstwie bardzo ważne, ponieważ bezpośrednio przekłada się na większe przychody i mniejsze wydatki firmy. Szef działu utrzymania ruchu musi posiadać wysoce rozwinięte umiejętności analityczne i potrafić planować działania, których efekt będzie widoczny nieraz w dalekiej przyszłości.