Malowanie natryskowe

Po oczyszczaniu powierzchni stalowych, nakładamy na nie natryskiem hydrodynamicznym i w razie potrzeby ręcznie, powłoki antykorozyjne oraz nawierzchniowe. Używamy głównie zestawu farb chemoutwardzalnych epoksydowych i poliuretanowych. Używamy farb renomowanych producentów Teknos – Oliva, Tikkurila, Sika, a na życzenie zamawiającego innych – wskazanych.

Ilości oraz grubości powłok dobieramy odpowiednio do klasy korozyjności atmosfery, występującej w otoczeniu malowanej konstrukcji. Używamy sprzętu do monitorowania warunków termo klimatycznych. W czasie prac sprawdzamy występowanie punktu rosy i na bieżąco kontrolujemy grubość nakładanych powłok.

Dysponujemy pompami malarskimi o mocy wystarczającej do natrysku dowolnej farby. Posiadamy certyfikat i wykonujemy natryski farbami ogniochronnymi.