Spawanie stali

Stopiony metal i otaczający obszar muszą być zabezpieczone przed atmosferą. Jest to zwykle uzyskiwane przy użyciu gazu procesowego lub żużla i gazu z otuliny.

Istnieje wiele procesów i technik spawania:

 • spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (MMA), znane również jako spawanie łukowe w osłonie (SMAW)
 • spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (TIG) również znane jako spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego (GTAW)
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) / gazów aktywnych (MAG) również znane jako spawanie łukowe w osłonie gazowej elektrodą topliwą (GMAW)

Zalety spawania

 • jedna z najbardziej opłacalnych metod łączenia elementów metalowych
 • nadaje się do szerokiej gamy materiałów i grubości
 • ma zastosowanie do szerokiej gamy kształtów i rozmiarów elementów

Połączenia wytwarzane przez spawanie są:

 • trwałe
 • mocne, zwykle równe lub przekraczające wytrzymałość materiałów rodzimych
 • szczelne
 • odtwarzalne
 • łatwo kontrolowane za pomocą technik nieniszczących

Spawanie można wykonać:

 • w warsztacie lub na miejscu
 • ręcznie, mechanicznie lub na stanowisku zrobotyzowanym